Menu

Bull-bar en de wet

Hierbij een uittreksel uit het voertuigregelement betreffende de nieuwe wetgeving voor bullbars’s.
Belangrijk voor iedere T4 of T5 berijder die na 25 mei een bullbar wil aanschaffen en monteren op zijn auto!!
Er mogen na deze datum wettelijk alleen nog bullbars gemonteerd worden die voorzien zijn van een EU certificaat.
Deze informatie is ook te vinden http://wetten.overheid.nl onder voertuigreglement.

(Tekst geldend op: 16-05-2007)
Artikel 1a.9
Met ingang van 25 mei 2007 is het verboden nieuwe personenauto’s met een toegestane
 maximum massa van niet meer dan 3500 kg of nieuwebedrijfsauto’s met een toegestane maximum
 massa van niet meer dan 3500 kg, niet zijnde bussen, in voorraad te hebben,
te koop aan te bieden of af te leveren, indien deze wat betreft frontbeschermingsinrichtingen niet voldoen aan richtlijn 2005/66/EG,
en, voor zover daarin is voorzien, niet vergezeld gaan van een geldig certificaat van overeenstemming als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van richtlijn 70/156/EEG.


Met ingang van 25 mei 2007 is het verboden frontbeschermingsinrichtingen die als technische
eenheden bestemd zijn voor personenauto’s of bedrijfsauto’s als bedoeld in het eerste lid,
in voorraad te hebben, te koop aan te bieden of af te leveren,
indien deze niet voldoen aan richtlijn 2005/66/EG.


Met ingang van 31 december 2012 is het verboden nieuwe personenauto’s met een toegestane maximum
 massa van niet meer dan 2500 kg en bedrijfsauto’s die van een personenauto zijn afgeleid,
met een toegestane maximummassa van niet meer dan 2500 kg te koop aan te bieden, in voorraad
 te hebben of af te leveren, indien deze niet voldoen aan punt 3.1 of 3.2 van bijlage I van richtlijn 2003/102/EG.

Met ingang van 1 september 2015 is het verboden nieuwe personenauto’s met een toegestane maximum massa van niet
meer dan 2500 kg en bedrijfsauto’s die van een personenauto zijn afgeleid,
met een toegestane maximummassa van niet meer dan 2500 kg te koop aan te bieden,
 in voorraad te hebben of af te leveren, indien deze niet voldoen aan punt 3.2 van bijlage I van richtlijn 2003/102/EG.