Menu

Verlagen van je T4 

 In het forum kwam de vraag "mag verlagen wel volgens de wet?".
Deze informatie gekregen van iemand die actief op de achtergrond meedraait. 

Ben met mijn wetboeken op zoek gegaan naar de antwoorden
 of het verlagen nou mag of niet.
Ik ben maar gelijk even ingesprongen op de vraag voor het vergroten
 van wielen etc, want ook daar schijnt nog wel eens verwarring over te bestaan.
Mag ik mijn bus nou wel of niet verlagen.
Op deze vraag probeer ik hier een antwoord te geven.
Omdat het hier gaat over een technisch aspect van de auto hebben we te maken met het voertuigreglement.
In dit voertuigreglement staat niet met zoveel woorden omschreven of je  je "bedrijfsauto",
want daarover praat de wetgever als het om een T4 met grijs kenteken gaat, mag verlagen.
Als het niet met zoveel woorden verboden is komen er altijd nog wat
 andere dingen om de hoek kijken. Ten eerste.
Als je je bus gaat verlagen, heeft dat gevolgen voor het veersysteem van je auto.
In artikel 3.3.23 lid 1 van dit reglement lezen we dat bedrijfsauto's moeten zijn voorzien van een goed werkend veersysteem.
Ga je dus verlagen, dan moet je er wel rekening mee houden dat je veersysteem dus nog goed moet blijven werken.
 Wat dat is, staat niet met zoveel woorden omschreven. Je auto zal door het verlagen stugger worden,
 maar dat wil niet zeggen dat je veersysteem niet goed meer werkt.
Maar komt je busje redelijk vlug in aanraking met de "eindstop" van je vering,
 dan kun je spreken van niet goed werkende veren.
Ook de schokdempers maken deel uit van het veersysteem van de auto.
Ook zij moeten volgens hetzelfde reglement, goed werkend zijn.
Je kunt je voorstellen dat de dempers die standaard gemonteerd zijn niet altijd 
meer voldoen als de auto lager is gemaakt.
De slag van de demper begint op een veel later tijdstip dan voorheen en de slag is ook korter.
Vaak zal dus bij verlaging ook een nieuw setje dempers horen.
Een bijkomend probleem bij het verlagen kan het volgende zijn.
 Door het verlagen komen de wielen dieper in de wielkasten te liggen.
Het is nu wel van belang dat de wielen onder alle omstandigheden vrij blijven draaien.
Dat betekent voor de achterwielen dat zij tijdens het inveren niet de carrosserie mogen raken.
Ook voor de voorwielen geld natuurlijk hetzelfde,
 alleen hier komt ook het sturen nog bij kijken.
Dus ook bij de maximale stuuruitslag mogen de banden (ook tijdens het inveren) de carrosserie niet raken.
 
Natuurlijk is het ook een schitterend gezicht als je bij het verlagen van
 je auto ook nog een paar andere wielen en banden monteert.
Voor het verhaal over de banden verwijs ik nog even naar een ander stuk op deze site.
 Aanvullend wijs ik nog op het artikel 3.3.23, lid 2 van het voertuigreglement.
Daarin staat dat het draagvermogen van de banden voldoende moet zijn voor het door de fabrikant van het
 voertuig opgegeven draagvermogen van de as waarop zij zijn gemonteerd.
Kijk dus even bij de banden keus eeeeerst op je kentekenbewijs.
Dan het verhaal over de afmeting van de velgen. Hoe groter de velgen, hoe mooier het natuurlijk is.
Maar hier is het belangrijk dat, wanneer je andere velgen monteert,
ook de banden in overeenstemming moeten zijn. De omtrek van het nieuwe wiel
(velg + band) moet hetzelfde zijn als het originele wiel.
Dit heeft weer te maken met de eventuele afwijkingen in de snelheidsmeter.
Maaaaaar we praten nog steeds over een bedrijfsauto, dus hierop mogen niet alle velgen worden gemonteerd.
 Het gaat hierbij om het draagvermogen van de velg.
Deze moet, evenals het draagvermogen van de band, overeenstemmen met het voertuig.
Dus velgen die voor een personenauto bestemd zijn mogen absoluut niet onder je T4 gemonteerd worden.
Kortom verlagen die bus????, maar dan wel verstandig.