Sleutel  afstandsbediening T4 1.9TD 1999

ingezonden door Hans Lagendijk H&M 235

Synchronisatie

Indien de wagen bij het indrukken van de zendknop niet kan worden ontgrendeld, bestaat de mogelijkheid,
dat de code van sleutel en regelapparaat in de wagen niet meer overeenkomen.
Dit kan ontstaan,  indien de zendknop van de sleutel vaak buiten de reikwijdte van het systeem wordt bediend
.

De sleutel moet opnieuw worden gesynchroniseerd. Normaal gesproken is het voldoende,
wanneer de openingstoets (pijl  1) tweemaal heel snel achter elkaar wordt ingedrukt.
 Wanneer het systeem nog steeds niet werkt, ook na controle van de batterij,
moet de sleutel als volgt opnieuw worden gesynchroniseerd:

Wanneer meer dan ťťn sleutel wordt ge≠bruikt,
moeten alle sleutels direct na el≠kaar worden gesynchroniseerd.

Er kunnen maximaal vier sleutels worden gebruikt.

1 De te synchroniseren sleutel in het contactslot steken
en maximaal 5 seconden het contact inschakelen.

2  Contact weer uitschakelen en de sleutel eruit trekken. De sleutel moet nu binnen 
20 seconden
worden gesynchroniseerd.

3  Sluittoets (2) ingedrukt houden en tegelijkertijd de openingstoets (1) drie≠maal      bedienen.

Sluittoets loslaten. Het controlelampje in de sleutel knippert vijf keer.
Wanneer de ontvanger de synchronisatie van de sleutel heeft geaccepteerd,
wordt de wagen eenmaal door het systeem veren weer ontgren≠deld.

U heeft nu opnieuw 20 seconden de tijd om een nieuwe sleutel,
zoals on≠der punt 3 en 4 is beschreven, te syn≠chroniseren.

De synchronisatie wordt beŽindigd door de 20 seconden te laten verstrijken of de sleutel in het contactsleutel
te steken en ten minste 5 seconden lang het contact in te schakelen.
neer 4 sleutels zijn gesynchroniseerd, wordt de procedure automatisch beŽindigd.

Niet-gecodeerde reservesleutels zijn bij Volkswagen-dealers te koop.
De tweede sleutel moet in elk geval bij een Volkswagendealer worden gesynchroniseerd,
omdat ook de code voor de wegrij blokkering in de sleutelkop moet worden geÔnitialiseerd.

Goedkeuring radiografische afstandsbediening

De radiografische afstandsbediening vol≠doet aan alle toelatingscriteria en werd
door het Bundesamt fŁr Zulassungen in der Telekommunikation der
Bundesrepublik Deutschland (de Duitse instantie voor toelatingen
op het gebied van telecommu≠nicatie) voor het gebruik vrijgegeven.

Alle onderdelen zijn volgens de op dat mo≠ment geldende voorschriften gemarkeerd.

De bovenstaande goedkeuring vormt de basis voor de vrijgave in andere landen.

 

Accu vervangen

Bij verdergaand verbruik van de batterijen neemt het werkingsgebied van de af≠standsbediening af.
 Dit kan de aanleiding vormen om de batterijen in de greep van de sleutel te laten vervangen.

.