Menu

Ramen verduisteren met folie of coaten?

folie en de wet!!! 
ingezonden door Wolfman carfilmgroningen&hotmail.com  &=@
eigenaar van Carfilm Groningen (13 oktober 2005)
Onze advocaat heeft me ff nog in het kort gemaild.
Dus om het ff duidelijk te maken dit is allemaal erg goed uitgezocht,
onze advocaat heeft zelf met auto's die echt zwart zijn getint en dan moet je denken
aan 5% op de voorportieren en 21% op de voorruit en wat denk je allemaal gewonnen.
Het is gewoon te veel om op te noemen wat wij winnen,
dit omdat onze advocaat nu een bezwaarschrift heeft opgesteld waar wij met succes me winnen,
dit is een extra service naar onze klanten toe
 
1-    Wat wel en niet in de procedure aan bod komt wordt niet door de politie bepaald.
 
2-    Per definitie is folie of glasfilm toegestaan. Daarover bestaat in de wet geen misverstand.
 In de wet en regelgeving staat ook duidelijk,
dat in geval van aangebrachte folie dit ter beoordeling van de APK-keurmeester is.
Daarmede is vast komen te staan dat de wetgever rekening houdt met het aanbrengen van folie.
De APK keurmeester bepaalt derhalve of het al dan niet zichtbelemmerende folie is.
Dat is geen taak van de politieagent. Daarover is de wet duidelijk.
 
3-    De politieagent heeft een louter handhavende en controlerende taak.
De politie mag bekeuren naar eigen inzicht.
Het blijft echter een bekeuring die volgt uit het voorlopig oordeel van een politieagent.
Niet meer dan dat. De weg voor bezwaar staat open en wordt door de rechter stelselmatig ook
met het vernietigen van de opgelegde sanctie beloond.
Op zich kunnen de politieagenten er ook niets aan doen dat zij centraal van onjuiste informatie worden voorzien.
 Het is echter tekenend voor het soort van organisatie dat de politieambtenaren klakkeloos instructies volgen
 en niet ter discussie stellen wat aan hen wordt voorgekauwd. 

24 maart 2005:          Folie en coating autoramen 

Onlangs heeft de kantonrechter in Utrecht uitspraak gedaan in een zaak over geblindeerde autoruiten.
Folie of coating op voorruit en voorste zijruiten mag niet !

Regelgeving
In het Voertuigreglement artikel 5.2.42 lid 1 onder a en b staat hierover:
De voorruit en de zijruiten van personenauto's mogen geen beschadigingen of verkleuringen
vertonen en niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.

Oordeel
De kantonrechter oordeelde dat de ruit door de coating een verkleuring vertoont zoals bedoeld in het Voertuigreglement.
Folie op de voorruit verklaarde hij tot onnodig voorwerp zoals bedoeld in het Voertuigreglement.

Beide beroepen van een bekeurd persoon werden ongegrond verklaard door de kantonrechter.

Conclusie
Kortom: het is niet toegestaan om autoruiten (voorruit en voorste zijruiten) te voorzien van een folie of een coating. 
De dikte van de folie of de coating is niet relevant. 
De overtreding is strafbaar gesteld in de Wet Mulder: feitcode m N 420 b ( 95,-).