Menu

Gegevens RDW


ingezonden door Johan#53

Had je een tijdje terug een gescand formulier gestuurd over een bedrijf 
dat interesse had in m'n T4!
Had toen een bozebrief aan de RDW gestuurd hoe ze aan mijn gegevens komen
waarop ik vandaag een antwoord heb gehad;

Geachte heer Johan#53,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.

Er zijn enkele organisaties die gegevens krijgen uit het
kentekenregister van de RDW. Dit is bepaald door de minister van Verkeer
en Waterstaat. Zo ook het Rai Data Centrum, die de gegevens aan de
automobielbranche verstrekt.

Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een blokkade laten plaatsen in het
kentekenregister. Hiervoor hebben wij naam, adres, woonplaats en het
kentekennummer van u nodig. U kunt deze gegevens aan ons mailen.

U kunt dit ook schriftelijk aan de RDW melden. Het adres is:

RDW
unit WPR
Postbus 30000
9640 RA  Veendam.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft echter besloten dat de RDW,
in het kader van de wet op de privacy, deze adressen vanaf 1 maart 2007
niet meer aan het RDC mag doorgeven. Als gevolg daarvan zal de RDW deze
APK-mailing voortaan zelf verzorgen. Ingaande voertuigen met een
APK-vervaldatum vanaf 1 januari 2005

 
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
 
Effe het laatste nieuws over de blokkade op mijn kentekengegevens,
oftewel het opvragen door derden van mijn kenteken en/of adresgegevens.
Ik heb vandaag een brief ontvangen van de RDW waarin bevestigd wordt dat
de blokkade vanaf heden van kracht is.

Ik wil nog wel even een stukje uit de brief citeren;

In verband met de door ons geregistreerde blokkade, wil ik u van het
volgende op de hoogte brengen. De blokkade is gekoppeld aan de/uw
persoonsgegevens. Dit heeft tot gevolg, dat de geplaatste blokkade bij
verandering van kentekennummer automatisch mee gaat naar het nieuwe
kentekennummer. U hoeft de verandering van kenteken in dat geval niet
aan de RDW door te geven.


Tot zover het "verhaaltje" over het blokkeren van m'n kentekengegevens.

Johan#53

i.v.m. zoekmachines (die alleen deze pagina laten zien) druk op de vw t4 knop voor de gehele homepage