Menu

Disclaimer

De informatie op deze website is samengesteld met inachtneming van de grootste zorg en nauwkeurigheid.
weetjewel.com weetjewel.nl weetjewel.be
kan echter niet garanderen
 dat deze informatie volledig compleet en correct is,
 dan wel compleet en correct zal blijven. Weetjewel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid
 en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.
 Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website en forum.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt,
 in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopieŽn, telefax berichten),
 of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand,
 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webmaster van weetjewel.com
Weetjewel
.com is niet in staat enige verantwoordelijkheid te nemen of te accepteren voor de informatie
 die wordt getoond op de website en forum, dan wel voor de mogelijke
gevolgen zoals schade, verlies of winst die resulteren uit het gebruik van,
of acties gebaseerd op die informatie.

Informatie van derden in het forum
weetjewel is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op deze site geplaatste informatie die van derden
 afkomstig is in het forum noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar het forum.
De eigenaar van de site en het forum is niet verantwoordelijk voor bijdragen die op het forum geplaatst
 worden door forumleden en de eigenaar van het forum zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Privacy Policy 
weetjewel verklaart hierbij dat alle persoonsgegevens binnen weetjewel blijven. 
Verder verzamelt het forum automatisch informatie in een grote database (zoals je IP-adres, e-mail, naam, vragen en antwoorden).
Ze kan aangewend worden bij het nemen van beslissingen indien je de huisregels overtreden hebt. 
Bij deelname aan het forum ga je akkoord met het opslaan van deze gegevens.
Niets van de ingezamelde informatie wordt verkocht, doorgegeven of bekend gemaakt aan derden. 
We gebruiken cookies om je bezoek aan het forum meer persoonlijk te maken.
 Met behulp van deze cookies worden je persoonlijke instellingen gewaarborgd. 

Links
Weetjewel is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de toegang
tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.